Samlingen
Vis meny

Skulpturparken

Flere av skulpturene i Stavanger kunstmuseums faste samling er plassert ute i Mosvannsparken.
Du finner mer informasjon om den enkelte skulptur ved å klikke på fotoene under.

For informasjon om skulpturgruppen 'Broken Column' av Antony Gormley, gå til den digitale kartvandringen:
MAP: Broken Column (2003)

Fant 4 objekter