Samlingen
Vis meny

Samling Halvdan Hafsten

Samlingen består av 208 malerier, tegninger og akvareller av 8 kunstnere fra den norske mellomkrigsgenerasjonen.

Halvdan Hafsten (1905-1990) startet sin samlervirksomhet i 1930-årene. Han interesserte seg først og fremst for kunstnere av sin egen generasjon, det vil si kunstnere født på begynnelsen av 1900-tallet. I dette miljøet hadde han en bred personlig kontaktflate. Etterhvert som samlingen vokste frem foretok han stadig utskiftninger, både av kunstnere og enkeltarbeider. Til slutt kom samlingen til å konsentrere seg om disse åtte kunstnerne:

Arne Ekeland (1908-1994), Reidar Aulie (1904-1977), Harald Dal (1902-1972), Kai Fjell (1907-1989), Erling Enger (1899-1990), Ragnar Kraugerud (1909-1987), Alexander Schultz (1901-1981), og Thorbjørn Lie-Jørgensen (1900-1961).

Kunstnerne er representert i samlingen med forskjellige teknikker med det klare formål fra samlerens side å gi et så helhetlig inntrykk som mulig av deres virke. I tråd med denne tankegangen bygget Hafsten allerede fra 1930-årene opp et dokumentasjonsarkiv hvor han målbevisst og nitidig samlet alt relevant materiale om kunstnerne og sin samling.

Samling Halvdan Hafsten ble testamentert til Stavanger Faste Galleri i 1984 og var en avgjørende faktor i arbeidet med å få realisert et nytt museumsbygg i Mosvannsparken, som åpnet i 1992.

Fant 205 objekter